Privacy policy

Inhoudsopgave:

        Artikel   1Identiteit van de ondernemer

        Artikel   2 - Email adres

        Artikel   3 - Postadres

        Artikel   4 - Telefoonnummer

        Artikel   5 - Overige persoonsgegevens

        Artikel   6Bijzondere persoonsgegevens

        Artikel   7Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

        Artikel   8Veiligheid opslag van gegevens

        Artikel   9Toegang tot uw gegevens

        Artikel 10 - Contact


Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de
Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.


Artikel 1Identiteit van de ondernemer

        Adres:
        EYEGOTYOU B.V.
        Eimerick 12
        5653 RM, Eindhoven

        Website:
        www.eyegotyou.nl

        Openingstijden:
        Ma t/m Vr van: 10:00 - 14:00 14:30 - 18:30 uur

        Telefoonnummer:
        040 - 84 57 555 (lokaal tarief)

        Email adressen:
        [email protected], [email protected]

        KvK-nummer:
        64725731

        BTW-nummer:
        NL855801967B01

        Rekeningnummer:
        NL76 INGB 0007 0930 38, T.n.v. EYEGOTYOU B.V.


Artikel 2 - Email adres

1.     Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken
        hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw
        gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder
        gebruik van uw email adres.

2.     Bij het verzamelen van uw email adres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het
        overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.


Artikel 3 - Postadres

        Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.


Artikel 4 - Telefoonnummer

        Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.


Artikel 5 - Overige persoonsgegevens

        Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

1.     De gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

        a.     De uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;

        b.     De goede invulling van een publiekrechtelijke taak;

        c.     De behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;

2.     U toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

        Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.


Artikel 6 - Bijzondere persoonsgegevens

        In het kader van het aanbieden van producten of diensten die u zouden kunnen interesseren, kunnen wij gegevens van personen die hun gegevens
        beschikbaar hebben gesteld doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn, wanneer dit noodzakelijk is;

        a.     Voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;

        b.     Voor de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;

        c.     Voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren.

        Als bovenstaande gronden niet van toepassing zijn, vragen wij uw toestemming voordat de gegevens met derden worden gedeeld.

        Voor meer informatie kunt u het 'privacy-beleid' raadplegen van:

        a.     Seoshop: http://www.seoshop.nl/privacy-policy/

        b.     Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/


Artikel 7 - Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

        a.     Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare
                standaarden binnen de IT-sector;

        b.     Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een
                beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up);

        c.     Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die
                wij ontvangen op onze site;


Artikel 8 - Veiligheid opslag van gegevens

        Veiligheidscriteria

        a.     Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.

        b.     Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.

        c.     Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige
                persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.

        d.     Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.

        e.     Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen
                te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.

        f.      Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde
                patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.


Artikel 9 - Toegang tot uw gegevens

        Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste
        gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te
        verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.


Artikel 10 - Contact

        Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:

        a.     Op de volgende email adressen: [email protected], [email protected]

        b.     Op het volgende telefoonnummer: 040 - 84 57 555 (lokaal tarief)

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per email van op
de hoogte worden gesteld.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »