Disclaimer

EYEGOTYOU B.V. (KvK-nummer: 64725731), hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot eyegotyou.nl ("de Website") en nodigt u uit het
aangebodene te kopen.

EYEGOTYOU B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u
mededeling te hoeven doen.


Beperkte aansprakelijkheid

EYEGOTYOU B.V. spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is
het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op
elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van EYEGOTYOU B.V.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op
basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met EYEGOTYOU B.V. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten
van derden kan EYEGOTYOU B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij EYEGOTYOU B.V. en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van EYEGOTYOU B.V., behoudens
en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »